ชื่อหนังสือ
   คู่มือการปฏิบัติงาน แบคทีเรียและรา สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรสงสาธารณสุข
เลขเรียกหนังสือ
   -
โรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์
   -
พิมพ์ครั้งที่
   พิมพ์ครั้งที่ -
ที่อยู่หนังสือ
   -
จำนวนหนังสือ
   1