ชื่อหนังสือ
   กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่มที่1
ชื่อผู้แต่ง
   โรงเรียนอายุรเวชธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียกหนังสือ
   -
โรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์
   2560
พิมพ์ครั้งที่
   พิมพ์ครั้งที่ 1
ที่อยู่หนังสือ
   -
จำนวนหนังสือ
   5