ชื่อหนังสือ
   ตำราการแพทย์ไทยเดิม เล่ม1
ชื่อผู้แต่ง
   มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯและโรงเรียนอายุรเวชธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียกหนังสือ
   -
โรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์
   2550
พิมพ์ครั้งที่
   พิมพ์ครั้งที่ 1
ที่อยู่หนังสือ
   -
จำนวนหนังสือ
   5