ชื่อหนังสือ
   การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง
   โรงเรียนอายุรเวชธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียกหนังสือ
   -
โรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์
   2554
พิมพ์ครั้งที่
   พิมพ์ครั้งที่ 1
ที่อยู่หนังสือ
   -
จำนวนหนังสือ
   5