ชื่อหนังสือ
   เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาการแพทย์ (Parasitological Techniques)
ชื่อผู้แต่ง
   คณาจารย์กลุ่มปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขเรียกหนังสือ
   -
โรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์
   -
พิมพ์ครั้งที่
   พิมพ์ครั้งที่ -
ที่อยู่หนังสือ
   -
จำนวนหนังสือ
   1