ชื่อหนังสือ
   หนอนปรสิต และสัตว์ขาข้อทางการแพทย์ (Medical Helminths and arthropods)
ชื่อผู้แต่ง
   สิริมา กิจวัฒนชัย, สุพัตรา สัฒนสาธิตอาภา
เลขเรียกหนังสือ
   -
โรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์
   -
พิมพ์ครั้งที่
   พิมพ์ครั้งที่ -
ที่อยู่หนังสือ
   -
จำนวนหนังสือ
   1